3 MAJA

Na  początku maja świętowaliśmy niezwykle ważne dla naszego kraju wydarzenie – 225 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To ważne wydarzenie z 1791 r. przypomnieli nam uczniowie, którzy przygotowali uroczysty apel pod kierunkiem p. Angeliki Błasiak, p. Longiny Jackowskiej oraz p. Danuty Antczak.

Głównym celem apelu było wyrobienie wśród uczniów postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych.  W uroczystości nie zabrakło biało-czerwonej flagi, hymnu, daty 3 Maja 1791 oraz nazwisk Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie przedstawili inną niż zazwyczaj lekcję historii. W swoim wystąpieniu przybliżyli nam znaczenie tego święta w historii naszej ojczyzny. Przypomnieli tło wydarzeń z 3 Maja 1791 i wyjaśnili dlaczego jest to tak ważny dzień dla Polski. Opowiedzieli o wzniosłych, ale też trudnych chwilach naszego państwa. Podkreślili, że Konstytucja Majowa była pierwszą w Europie i drugą na świecie Ustawą Zasadniczą.

W atmosferze powagi wspaniale wprowadziły nas pieśni patriotyczne, nad którymi czuwał p. Paweł Mielczarek.

You may also like...

Font Resize
Kontrast