BIEDRONKI -DZIEŃ ZIEMI

Przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia w oparciu o tematykę proekologiczną. Dzieci uczą się jak dbać o przyrodę i żyć z nią w zgodzie. Z okazji Dnia Ziemi zorganizowany został quiz dotyczący wiedzy nt. środowiska naturalnego. W towarzystwie EKOLUDKA przedszkolaki tańczyły, śpiewały dookoła drzewka, które potem wspólnie wsadziły na placu zabaw. Celem zajęć proekologicznych jest rozbudzenie współodpowiedzialności za otoczenie oraz konieczności dbania
o najbliższe otoczenie.

Na zakończenie dzieci wykonały swojego EKOLUDKA , otrzymały za swoją postawę order ” Małego Ekologa”.

You may also like...

Font Resize
Kontrast