„By nie złapać się w sieć”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

By nie złapać się w sieć

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • W konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas V-VII Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach oraz Dworszowicach Pakoszowych.
 • Praca konkursowa musi mieć charakter prezentacji multimedialnej, gdzie minimalna ilość slajdów to 10, zaś maksymalna 15.
 • Ostatni slajd powinien zawierać informacje o autorach tj. imiona i nazwiska, szkoła oraz klasa.
 • Prace mogą być w wykonane w parach.
 • Prace muszą być wysłane na adres e-mail podany niżej.

 

Temat prac:

 • Tematyka prezentacji powinna dotyczyć bezpieczeństwa w Internecie, tzw. netykiety. Prace konkursowe mogą zawierać wskazówki dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania komputera  i Internetu.
 • Prace konkursowe powinny również zawierać informacje dotyczące tzw. „ciemnej strony” Internetu, czyli przemocy w sieci (cyberprzemocy).

 

Prace należy przesyłać w terminie od 01.12 do 13.12.2017r.

na następujący adres e-mail: cyberprzemoc2017@o2.pl

Dodatkowych informacji o konkursie udzielać będą p. Martyna Radecka i p. Angelika Błasiak.

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

By nie złapać się w sieć

 § 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Panią Martynę Radecką oraz Panią Angelikę Błasiak na rok szkolny 2017/2018.

§ 2

Cele konkursu

 • Propagowanie właściwych wzorców zachowań.
 • Pobudzenie do refleksji na temat zachowań ryzykownych w Internecie.
 • Pobudzenie do refleksji nad własną postawą w kwestii korzystania z komputera i Internetu.
 • Zachęcenie do poszerzania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w sieci i netykiety.
 • Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

 § 3

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VII Szkół Podstawowych z Bogumiłowic i Dworszowic Pakoszowych

§ 4

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na podany temat.
 2. Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:
 • praca powinna być przesłana w formie multimedialnej na adres cyberprzemoc2017@o2.pl,
 • prace konkursowe mogą być wykonywane w parach,
 • minimalna ilość slajdów to 10, zaś maksymalna 15,
 • każda praca na końcowym slajdzie powinna zawierać następujące dane:

– imiona i nazwiska autorów oraz klasę i szkołę, do której uczniowie uczęszczają.

 1. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników.
 2. Konkurs rozpoczyna się  dnia 01.12.2017 r., a kończy 13.12.2017 r.
 3. Prace należy wysyłać na adres podany w regulaminie.

§ 5

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie, zgodność prac z tematem konkursu, walory profilaktyczne oraz kreatywność i oryginalność.
 3. Nagrody  przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca
 4. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi do 20.12.2017r..

§ 6

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane podczas wystaw organizowanych na terenie gminy Sulmierzyce.
 3. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie p. Martyna Radecka oraz p. Angelika Błasiak.

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast