Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

UWAGA!!!

Od dnia 24 maja 2022r. do dnia 26 maja 2022r.

odbywają się w naszej szkole egzaminy ósmoklasistów.

Dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

You may also like...

Font Resize
Kontrast