DOWÓZ I ODWÓZ AUTOBUSEM W ROK. SZKOLNYM 2019/2020

DOWÓZ  DZIECI DO SZKOŁY

6.50 – PIEKARY

6.55 -OSTROŁĘKA

7.10 -WOLA WYDRZYNA

ODWÓZ DZIECI PO ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

14.00 –

15.00 -

You may also like...

Font Resize
Kontrast