Idą święta nie o SMS – ie lecz o kartce pamiętaj

Idą święta nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj

Po raz pierwszy nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Idą święta nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”

Projekt ten wpisuje się w profilaktykę e- uzależnień, oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez MEN.

Celem tego projektu było:

- przeciwdziałanie e- uzależnieniom u dzieci

- wzmacnianie więzi rodzinnych

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci

Składał się on z dwóch części. Pierwsza to rozesłanie kartek świątecznych do bliskich nam osób. Druga to konkurs plastyczny polegający na wykonaniu samodzielnie, bądź z rodzicami kartki świątecznej.

 

Koordynatorami akcji na terenie szkoły były panie: Longina Jackowska i Aleksandra Prus- Pazera

Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie uczniom bardzo serdecznie dziękujemy.

Niech nie zabraknie wśród nas tych, którzy kultywują świąteczne tradycje.

You may also like...

Font Resize
Kontrast