Informacja dla rodziców

Informujemy, że konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów należy umawiać osobiście przez dziennik elektroniczny.

You may also like...

Font Resize
Kontrast