INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KL I-III

W związku z brakiem zainteresowania rodziców uczniów kl I-III uczestnictwem dzieci w zajęciach na terenie szkoły nasza szkoła nie wznawia działalności stacjonarnej od 25.05.2020 r.
Do dn. 07.06.2020 r. zajęcia dydaktyczne będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

You may also like...

Font Resize
Kontrast