Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych!

Trwa analiza wymagań, jakie musi spełnić przedszkole, aby zostało otwarte i mogło przyjąć w bezpiecznych warunkach dzieci pod opiekę. Priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
O ustaleniach będziecie Państwo informowani na stronie internetowej i przez wiadomości sms.

You may also like...

Font Resize
Kontrast