JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ POLAK – KONKURS

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną o Papieżu Janie Pawle II

    „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ-POLAK”
                       ( Historia życia od narodzin do wyboru na Stolicę Piotrową)

 Regulamin konkursu
Cele konkursu:
– Upamiętnienie postaci człowieka wszech czasów Jana Pawła II.
– Przybliżenie sylwetki wybitnego Polaka w dziejach naszego narodu.
– Motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat losów i twórczości Karola Wojtyły.
– Rozbudzenie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości.
– Ukazanie poetyckiego dorobku Papieża – Polaka.
– Inspirowanie dzieci i młodzieży do przeżywania głębi poetyckiego słowa Jana Pawła II (Karola Wojtyły).

 Sposób przeprowadzenia konkursu:  
Prace należy dostarczyć na płycie DVD do organizatorów konkursu, podpisane na płycie imię i nazwisko, klasa
Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe: uczniów klas IV – VI oraz VII – VIII
Termin dostarczenia prac: do 18 października 2019 r.

Forma pracy:

Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point o objętości do 15 slajdów; wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna. Prezentacja powinna działać automatycznie po uruchomieniu. Czas trwania prezentacji do 8 minut.

Kryteria oceniania:
–  Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
–  Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji.
–  Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka).
–  Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
–  Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
–  Techniczna poprawność wykonania.
–  Estetyka i efekt wizualny.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 października 2019r.
Przewidziane atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy: Longina Jackowska i Justyna Kubiak

You may also like...

Font Resize
Kontrast