Konferencja Rad Rodziców

Trwa rejestracja na II Łódzką Regionalną Konferencję Rad Rodziców

Łódzki Kurator Oświaty oraz Prezes Fundacji „Rodzice Szkole” zapraszają Rady Rodziców szkół województwa łódzkiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 16 maja 2019 r. (czwartek) w godzinach 9.30 – 15.45 w Szkole Salezjańskiej im. Księdza Bosko w Łodzi (aula), ul. Wodna 34.

Celem II Łódzkiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy on-line do dnia 6.05.2019 r.

Formularz rejestracji na konferencję

Program II Łódzkiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców

Zwracamy się do dyrektorów szkół z uprzejmą prośbą o przekazanie zaproszenia Radzie Rodziców.

You may also like...

Font Resize
Kontrast