Konkurs „Bombka choinkowa”

KONKURS

Zapraszamy uczniów klas I-VIII

do udziału w konkursie plastycznym

„Bombka choinkowa”

Prace należy dostarczyć do 13 grudnia 2019r.

                        Organizatorzy:

                       p.L.Jackowsk

p.J.Kubiak

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

     „BOMBKA CHOINKOWA”

 I. CELE:

  • kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji;
  • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia;
  • wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez tworzenie różnych form

II.   WYMAGANIA:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla klas I –
  2. Uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę – bombkę wykonaną w przestrzennym formacie dowolną techniką.
  3. Prace nie podlegają zwrotowi. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

III.    TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace prosimy dostarczać do dnia 13 grudnia 2019 r. do p.L.Jackowskiej, p.J. Kubiak

IV.    PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

  1. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę estetyka wykonania i wkład

twórczy. Komisja dokona oceny prac i podziału nagród w dwóch kategoriach:

  • klasy I-IV
  • klasy V-VIII

 

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce.

You may also like...

Font Resize
Kontrast