Konkurs czytelniczy

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na
 ” Najlepszego Czytelnika  Miesiąca i Roku”

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA

Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa
Utrwalanie nawyku obcowania z książką
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych
Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
Czas trwania konkursu – 1 marca – 15 czerwca
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest
liczba wypożyczonych książek,
terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki,
kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Jurorzy wyłaniają czytelników w dwóch kategoriach
Czytelnik Miesiąca
Ogłoszenie wyników w tej kategorii nastąpi:
04.04.2018 – najlepszy czytelnik marca
 08.05.2018 – najlepszy czytelnik kwietnia
05.06.2018 -najlepszy czytelnik maja

oraz Czytelnik Roku
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.06.2018r.
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.
Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę.

You may also like...

Font Resize
Kontrast