Konkurs na kalendarz adwentowy

POZNAJEMY  TRADYCJE ADWENTOWE
 KONKURS NA KALENDARZ ADWENTOWY

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:
– zapoznanie uczniów z i tradycjami adwentowymi,
– rozwijanie kreatywności uczniów,
– rozwijanie zdolności manualnych uczniów,
– rozwijanie talentów plastycznych.
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach. W konkursie mogą brać udział pojedynczy uczniowie lub zespoły dwuosobowe.

Zasady konkursu:
Uczniowie wykonują kalendarz adwentowy:
– samodzielnie,
– według własnego pomysłu,
– dowolną techniką.
Każdy kalendarz powinien zawierać 24 elementy symbolizujące długość trwania Adwentu. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą. Uczestnicy wykonują samodzielnie lub w parach kalendarze adwentowe w dowolnej formie plastycznej. Poszczególne „okienka” lub „drzwiczki”kalendarza powinny zawierać dowolne zwroty bądź słowa  związane ze świętami Bożego Narodzenia, karnawałem, powiedzenia i przysłowia, ewentualnie malutkie rysunki dotyczące Bożego Narodzenia lub cukierki.

Termin składania prac:
Prace należy składać do dnia 07 grudnia 2018 r. u organizatorów. Prace, które wpłyną po terminie, nie zostaną uwzględnione.

Ocena prac:
Powołana przez organizatorów komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:
– prawidłowość wykonania zadania,
– oryginalność i pomysłowość,
– estetyka wykonania.

Zwycięzcy:
Komisja konkursowa wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc.
Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 20 grudnia 2015 r. na stronie internetowej szkoły

Nagrody:
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas spotkania opłatkowego.

Wystawa prac:
Wystawa wszystkich prac będzie miała miejsce w korytarzu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe:
Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy:
Justyna Kubiak, Magdalena Smużniak, Longina Jackowska

You may also like...

Font Resize
Kontrast