Konkurs „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”

Zapraszamy uczniów klas I-VIII

do udziału

w konkursie plastycznym -

„Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

Termin składania prac -12.04.2019r.

Organizatorzy: 

D. Antczak

L. Jackowska

A. Prus -Pazera

 

Regulamin Konkursu na„Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu na Kartkę Wielkanocną jest Szkoła Podstawowa im. M, Konopnickiej w Bogumiłowicach
 2. Cele Konkursu:

– Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi;

– Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej;

– Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą.

 1. Kategorie wiekowe:

– uczniowie klas I – IV

– uczniowie klas V – VIII

 1. Zakres prac:

– kartka wielkanocna;

– technika dowolna (wyklejanie, wydzieranie, malowanie itp.);

– w konkursie uczestniczą osoby indywidualne.

 1. Tematyka:

– Wielkanocne tradycje i zwyczaje;

– Motywy tradycyjne lub współczesne.

 1. Wymagania dotyczące prac:

– Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.

– Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora; wiek; klasa;

– Prace należy składać do p. D. Antczak, L. Jackowskiej, A. Prus- Pazery

 1. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora.

Decyzja Jury jest nieodwołalna.

TERMINY

 1. Prace należy składać do 12.04.2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.04.2019 r.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
 3. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

You may also like...

Font Resize
Kontrast