Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

KONKURS

Serdecznie zapraszamy uczniów

klas I – VII do udziału w konkursie

„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Technika prac – dowolna

Termin składania prac – 20.03.2018r. (Biblioteka Szkolna)

Organizatorzy:

 1. L. Jackowska
 2. J.Kubiak
 3. A. Gorzoń

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach
 2. Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie ozdoby wielkanocnej w wybranej kategorii wiekowej.
 3. Cele konkursu:
  1. Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
  2. Rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci i młodzieży.
  3. Pobudzanie aktywności twórczej.
  4. Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 4. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe:
  1. Klasy I- III
  2. Klasy IV- VII
 5. Technika wykonania prac jest dowolna
 6. Zasady zgłaszania prac konkursowych:
  1. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy.
  2. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko oraz klasę.
  3. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2018r.
 7. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Oceniana będzie estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu.

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

You may also like...

Font Resize
Kontrast