Konkurs plastyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

Baśnie, bajki, bajeczki

Zasady uczestnictwa:

- w konkursie udział wziąć mogą uczniowie klas I-III

- technika prac dowolna,

- format A3,

- z tyłu pracy powinno znajdować się imię i nazwisko autora, klasa

Tematy prac:                                    

Tematem konkursu jest przygotowanie pracy zgodnej z hasłem „Baśnie, bajki, bajeczki”

 

Czas trwania konkursu 05.03 – 19.03.2018 r.

 

Prace można składać u p. Iwony Włodarczyk oraz u p. Katarzyny Januszkiewicz

 

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 marca 2018

 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Baśnie, bajki, bajeczki”

I.ORGANIZATORZY KONKURSU:

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach.

II.CELE KONKURSU:

  1. • Rozwijanie zainteresowań tematyką baśni i bajek.
    • Rozbudzenia wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej.
    • Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na ponadczasowy przekaz wartości zawartych w baśniach i bajkach.
    • Prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.
    • Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

 

III. UCZESTNICY KONKURSU:
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy w technice dowolnej.

2.Format pracy:

– kartka bloku A3
3. Na odwrocie pracy powinny być następujące dane:
• imię i nazwisko,
• klasa
• tytuł pracy ( jaka bajka),
4. Prace przyniesione na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania , publikowania oraz wykorzystania w celach charytatywnych.
5. Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

 V. OCENA PRAC I NAGRODY

1. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważaln

2.Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody. Biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa.

 

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 marca 2018

You may also like...

Font Resize
Kontrast