Konkurs recytatorski

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI


  „OJCZYZNA W POEZJI”

          z okazji Święta Niepodległości

 REGULAMIN

 1. Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach

 1. Cele konkursu:
 • upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • kształtowanie uczuć patriotycznych,
 • rozwijanie umiejętności recytatorskich,
 • upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej,
 • rozwijanie zainteresowania poezją,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII.
 3. Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce patriotycznej z przygotowanego przez nauczycieli zestawu. Uczeń może wybrać także inny wiersz, jednak musi on uzyskać akceptację nauczyciela języka polskiego.
 4. Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
 5. Chęć udziału należy zgłosić do 26 października do swojego nauczyciela języka polskiego.

 

 1. Przebieg konkursu:

Etap I – szkolne eliminacje. Przeprowadzą nauczyciele języka polskiego w dniu 5 listopada. Do finału przechodzą uczniowie, którzy okażą się najlepsi w eliminacjach wg następujących kryteriów oceny:

 • opanowanie pamięciowe tekstu,
 • interpretacja wiersza – dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
 • ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi, rekwizyty).

Etap II – szkolny finał. Termin: 9 listopada 2018 r. Etap ten odbędzie się podczas szkolnej akademii z okazji Święta Niepodległości. Finaliści zaprezentują swoje utwory przed koleżankami i kolegami ze szkoły. Laureaci zostaną wyłonieni w drodze głosowania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 listopada 2018r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

You may also like...

Font Resize
Kontrast