Konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom”

 

KONKURS RECYTATORSKI „BRZECHWA DZIECIOM”

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-III

DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM

 Recytacja wybranych wierszy odbędzie się na świetlicy szkolnej dnia 18 stycznia 2018.

 

Organizatorzy:

Katarzyna Januszkiewicz

Iwona Włodarczyk

Regulamin konkursu recytatorskiego „Brzechwa dzieciom”

Klasy I-III
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach.

 1.Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: ,,Brzechwa dzieciom”

Organizatorzy konkursu:

Katarzyna Januszkiewicz

Iwona Włodarczyk

2. Cele konkursu:
– popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– zainteresowanie uczniów poezją,
– zachęcanie do występów na scenie,
– prezentacja umiejętności uczniów,
– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3.Zasady uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy,
– zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. Katarzyny Januszkiewicz i p. Iwony Włodarczyk

4.Przebieg konkursu:

a) eliminacje szkolne – 18 stycznia 2018 r.
5.Kryteria oceny

Komisja w skład, której wchodzą:

Katarzyna Januszkiewicz

Iwona Włodarczyk

Anna Bujacz

Anna Gorzoń

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

  1. dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
  2. interpretacja tekstu,
  3. kultura słowa
  4.  ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

    6. Nagrody dla laureatów

  5. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  6. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania

Organizatorzy

Katarzyna Januszkiewicz

Iwona Włodarczyk

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast