KONKURSU KOLĘD I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH

REGULAMIN KONKURSU KOLĘD I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH

W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

 Silent Night…

                          Stille Nacht…

Cele konkursu: 

 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszukiwanie nowych możliwości edukacji,
 • rozwijanie umiejętności językowych,
 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek oraz piosenek bożonarodzeniowych,
 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci,
 • promowanie kultury i tradycji bożonarodzeniowych krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych,
 • stworzenie dzieciom możliwości szlachetnego współzawodnictwa (realizacja marzeń i ambicji),
 • przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień (przezwyciężenie stresu, umiejętność zachowania się na scenie, budzenie wiary we własne siły i talent).

Termin konkursu: 

     Konkurs odbędzie się 03.12.2018r.w Szkole Podstawowej w Bogumiłowicach.

Zasady uczestnictwa:

 1. Organizator w dniu ogłoszenia konkursu zapoznaje uczniów z jego regulaminem. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u organizatorów konkursu do dnia 9 listopada 2018 r. Przy zapisie należy podać tytuł kolędy, która zostanie zaprezentowana w konkursie.
 2. Uczestnicy konkursu mogą występować indywidualnie lub zespołowo, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 3 osób.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach.
 4. Uczestnicy śpiewają dowolnie wybraną jedną kolędę/ piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej w języku angielskim lub niemieckim:
 • uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo,
 • kolęda/piosenka musi być zaśpiewana z pamięci,
 • kolędy/piosenki mogą być wykonywane z podkładem muzycznym z płyt, z akompaniamentem własnym lub a’capella (sam śpiew bez muzyki),
 • wykonaniu kolędy mogą towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu,
 • kolejność występów jest ustalana przez organizatorów.

Kryteria oceny:

 1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę:
 • oryginalność prezentowanego utworu (1-10)
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców (1-10 pkt),
 • poprawność językową (1-10 pkt)
 • wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ tzn. : stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp. (1-6 pkt).

Nagrody: 

 1. Organizatorzy przewidują nagrody za zdobycie I, II i III miejsca oraz dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Organizatorzy                                                                                                      

                                         Marzena Mielczarek

                          Agnieszka Maciaszek

                                      Dyrektor

                           Gabriela Najgebaur

You may also like...

Font Resize
Kontrast