Międzyszkolny konkurs profilaktyczny

Międzyszkolny konkurs profilaktyczny

„ Zaplątani w sieci”-

zagrożenia w sieci widziane oczami uczniów

 

 1. Cele konkursu :
 • popularyzowanie wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z korzystania z sieci;
 • popularyzacja właściwego zachowania i kształtowanie prawidłowych postaw wobec rówieśników;
 • kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku;
 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

 

2.Uczestnicy konkursu:

Uczniowie kas IV-VII

 

 1. Forma pracy :
 • technika prac do wyboru przez uczestnika konkursu
 • plakat w formacie A3

 

 1. Elementy oceniane w pracy
 • tematyka
 • wygląd pracy
 • kreatywność
 • estetyka
 • wygląd pracy

 

Praca powinna być podpisana na odwrocie: szkoła, imię nazwisko oraz klasa

 1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Czas trwania: konkurs 11.03-22.03.2019

Prace należy składać u pedagogów szkolnych.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa ( min. 3 osoby)

Prace nieestetyczne zostaną wyłączone spod oceny.

 

 1. Wyniki zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast