Nabór Gimnazjum Sulmierzyce

Gimnazjum w Sulmierzycach prowadzi nabór uczniów do klasy I
na rok szkolny 2015/2016

W terminie do 31.03.2015r. należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum następujące dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum

2. skrócony odpis aktu urodzenia lub poświadczoną przez dyrektora kopię

 

Pozostałe dokumenty tzn.:

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub poświadczoną kopię

2. zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu po Szkole Podstawowej lub poświadczoną kopię

3. jedno zdjęcie o wymiarach 30x 42 mm ( do legitymacji)
należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum w nieprzekraczalnym terminie do 03.07.2015r.

Dokumenty do pobrania:

Scan.pdf-g.

 

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast