Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna.

Zapraszamy

uczniów kl. I-VIII

do udziału w konkursie

          „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Prace należy składać do organizatorów

Termin składania prac – 20 III 2020r.

          Organizatorzy:

                                                          L.Jackowska

                                                   J.Kubiak

                                                            A.Prus-Pazera

REGULAMIN KONKURSU NA ” NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

 

 Organizatorzy:  Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach

                             ( p .J. Kubiak, p. L. Jackowska, p. A. Prus-Pazera)

Cele konkursu:

 – rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

 – ochrona przed zanikaniem tradycji

-  kultywowanie tradycji ludowej

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- rozwijanie zdolności manualnych

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

 – integracja dzieci i młodzieży

- rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

 

Program Konkursu:

Nadesłane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

I kategoria  kl. I-IV

 II kategoria kl. V-VIII

- 20 marzec (piątek) – ostateczny termin składania prac

- prace składamy do organizatorów konkursu

- od 23 marca (poniedziałek) –  kiermasz świąteczny

 

 Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej z Bogumiłowic

 Prace wykonane techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych

  • klasy I-IV
  • klasy V- VIII

Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko 1 pracy 

Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora – imię, nazwisko, klasa (metryczka przymocowana do pracy). 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na rzecz Organizatorów.

 Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany po kiermaszu na cel charytatywny.

  Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości rejestracją fotograficzną.

Ocena i nagrody: 

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody.

 W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii, oraz wyróżnienia i dyplomy.

 Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać pierwszego miejsca.

 Ocena jury jest niepodważalna.

Kryteria oceny:

-  indywidualny charakter pracy

-  oryginalny pomysł

-  estetyka wykonania pracy

-  ogólny wyraz artystyczny

-  materiał użyty do wykonania pracy

-  zgodność pracy z założeniami konkursu

-  stopień trudności

-  technika wykonania

Sprawy organizacyjne:

-  Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

You may also like...

Font Resize
Kontrast