PTASIA STOŁÓWKA-KARMNIK DLA PTAKÓW

 

Regulamin konkursu

„Ptasia stołówka – karmnik dla ptaków”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Bogumiłowicach.
 2. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i ich rodzin.
 3. Cele konkursu:
 • kształcenie postaw proekologicznych;
 • uwrażliwienie dzieci na dokarmianie ptaków zimą;
 • poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposób w jaki się odżywiają;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej;
 • zacieśnianie więzi emocjonalnych z rodzicami;
 • przeżywanie radości  ze wspólnie wykonanej pracy.
 1. Konkurs rozpoczyna się 01.12.2017 r. kończy 08.12.2017 r.
 2. Koordynator konkursu: mgr Klaudia Koch.
 3. Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu – w każdej grupie I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno – technicznej „Ptasia stołówka – karmnik dla ptaków”. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 karmnik. Praca powinna mieć charakter przestrzenny. Konstrukcja karmnika powinna być stabilna, elementy powinny być przymocowane do karmnika w taki sposób, by się nie przesuwały. Na konkurs można zgłaszać karmniki wykonane z dowolnych materiałów z zachowaniem funkcjonalności: karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem, powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego oraz powinien być łatwy do utrzymania w czystości.  Karmnik powinien być wykonany z materiałów, które umożliwią jego użytkowanie na zewnątrz. Koszt materiałów i wykonania pokrywają uczestnicy konkursu. Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko, wiek, grupa oraz informacja, kto pomagał dziecku w wykonaniu karmnika) i oddane w terminie do 12.2017 wychowawcom grup.
  1. Kryteria oceny prac:
  • pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne pracy;
  • wkład pracy, nowatorstwo, dekoracyjność,
  • estetyka pracy;
  • trwałość konstrukcji,
  • prace dostarczone po terminie nie będą oceniane w konkursie.
  1. Ogłoszenie wyników nastąpi po 20 grudnia 2017 r.
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.

  Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do prac i akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

  Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych. Konkursowe domki zostaną ustawione, zawieszone w ogrodzie przedszkolnym i pomogą przetrwać naszym podopiecznym zimę.

   

  Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać u pani Klaudii Koch.
   

You may also like...

Font Resize
Kontrast