REKRUTACJA 2016/2017

abc

W sekretariacie szkoły do 31 marca 2016r.

prowadzone są zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej

na rok szkolny 2016/2017

Do klasy pierwszej zapisujemy dzieci urodzone:

* w 2009 r. ( siedmiolatki)

* którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnienie obowiązku szkolnego

* które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej 1 września 2015r. jako sześciolatki i na wniosek rodziców( złożony do dyrektora szkoły do 31 marca 2016r.) będą kontynuować naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017

* w 2010r. ( sześciolatki)

* które na wniosek rodziców zostaną zapisane do klasy pierwszej

  Dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w kl I szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało, do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole

Dzieci urodzone w 2009r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016 i natrafiły na problemy adaptacyjne lub trudności w nauce, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, oraz promowaniu do klasy drugiej dziecko do końca roku szk. 2015/2016 będzie zobowiązane do kontynuowania nauki w klasie I albo będzie mogło korzystać z edukacji w przedszkolu.

Uczniowie klas drugich w roku szkolnym 2015/2016 urodzone w I połowie 2008r. mogą kontynuować naukę w kl. II szkoły podstawowej w następnym roku szkolnym na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły do dnia 31 marca 20116r.

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat.

Na podst. : Ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 35)

You may also like...

Font Resize
Kontrast