REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do kl. I – od 01.02.20201 do 19.02.2021r.

2. Złożenie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego – od 01.02.2021r. do 12.02.2021r

3. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola – od 15.02. do 26.02.2021 r.

 

Szczegółowy zakres dat i terminów w załączeniu

Zarządzenie – terminy rekrutacji

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do kl. 1 2021_2022

Deklaracja-kontynuowanie doc.

Wniosek-do przedszkola_21_22

Oświdczenie Nr 1

Oświadczenie Nr 2
Oświadczenie Nr 3
Oświadczenie Nr 4

Oświadczenie Nr 5-o rezygnacji miejsca z przedszkola

zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku-dziecka_2021

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast