ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – 01.09.2020r. ( wtorek) godz. 10.00

WITAJ SZKOŁO!

            Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w dniu
1 września 2020r.

            Uczniowie rozpoczną edukację w  szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, którzy nie mają objawów chorobowych: kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 • 10:00 – klasy 1-8

 

Uczniowie klasy pierwszej rozpoczną nowy rok szkolny o godz.10:00 w świetlicy w budynku szkoły.

 • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna ucznia klasy 1 w świetlicy.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.
 • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zachowanie dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci w wyznaczonym miejscu wspólnym przed wyjściem do budynku.

Uczniowie klas 2-8 rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych:

 1. II – sala nr 7,  kl. III – sala nr 25,  kl. IV – sala nr 2,  kl. V – sala nr  3,
 2. VI sala nr21, kl. VII – sala nr 24,  kl. VIII – sala nr 23
 • Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wejściem do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust
  i nosa, oraz dezynfekują ręce.
 • Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

Uczniowie dowożeni szkolnym autobusem oczekują na zajęcia pod opieką wychowawcy klasy. Godzina przywozu i odwozu zostanie podana wkrótce.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
 2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie
  i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się
  i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
 6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia.

 

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa.

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji o:
  1. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
  2. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
  3. organizacji przerw obiadowych
 3. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, odbioru podręczników, organizacji przywozów i odwozów uczniów i inych.
 4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

 

UWAGA!

 1. Godzina odwozu uczniów będzie dostosowana do organizacji zajęć i podana do wiadomości po osobnym ustaleniu.
 2. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws. bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 3. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).
 4. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą
  w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

 Rodzicu/Opiekunie – Skopiuj, wklej, wypełnij, wydrukuj lub napisz odręcznie – apelujemy 

o przekazanie zgody do szkoły w dniu 1 września 2020:

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała
mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, klasa)
codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.
Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

Mój telefon: ………………………………………

Osoba uprawniona do odbioru dziecka: ………………………………………………………………….. Nr PESEL osoby uprawnionej: ………………………………………………

………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA pdf

You may also like...

Font Resize
Kontrast