Spotkania profilaktyczne

W dniu 26.10.2022r. gościliśmy w naszej szkole krakowski Teatr Profilaktyczny „Kurtyna”. Aktorzy przygotowali dwa spektakle. W pierwszym skierowanym do przedszkolaków i uczniów klas I-III pt. „Zaczarowany eliksir” poświęconym przygodom Gapcia i Dyzia, zawarte były między innymi takie wartości, jak: kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych, kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, empatia, sprawiedliwa ocena siebie i innych, szacunek dla norm i zasad, pomoc słabszym, kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi.

Drugi spektakl pt. „Przesłuchanie” skierowany do uczniów klas IV-VIII dotyczył aktualnych problemów dzieci i młodzieży, między innymi: niebezpieczeństwa używania narkotyków, alkoholu oraz dopalaczy, zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, wpływu grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków, ulegania modzie, obowiązującym trendom, co ma niekorzystny wpływ na psychikę młodego człowieka.

Oba spektakle spodobały się zarówno przedszkolakom, jak i uczniom naszej szkoły. Mamy nadzieję, że każdy wyciągnie z nich coś dla siebie i zapamięta przynajmniej część ukazanych w przedstawieniach wartości.

 

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast