Spotkanie z ratownikiem medycznym.

Spotkanie z ratownikiem medycznym

W dniu 06.02.2023 w ramach zajęć profilaktycznych gościł w naszej szkole pan Sebastian Jasiński – ratownik medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w Wieluniu.

Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. W spotkaniu wzięły udział przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach.

       Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy, jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy, przypomniał uczniom ważne telefony alarmowe.

Ratownik pokazał uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem  uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca. Pan Sebastian wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Opowiedział uczniom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność czy doszło do omdlenia.

          Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika na fantomie. Uczniowie byli bardzo aktywni, zadawali liczne pytania, z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi.

Po omówieniu zasad uczniowie i przedszkolaki bardzo chętnie ćwiczyli podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego na fantomie.

You may also like...

Font Resize
Kontrast