Ukończenie Szkoły Podstawowej

Szanowna Pani Dyrektor! Drodzy Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

Dzisiejszego dnia – 26 czerwca 2020 roku – zakończył się jeden z ważniejszych etapów naszego życia. Teraz każdy z nas pójdzie w swoją stronę, wielu z nas być może nigdy się już nie spotka. Po wakacjach każdy zasiądzie w nowej ławce, w nowej szkole, otoczony nieznanymi twarzami zarówno nauczycieli jak i kolegów. Nie będzie już Was – tych, których znaliśmy i tych, którzy czuwali nad postępem naszej nauki.

Pierwszy września będzie okazją do wspaniałych wspomnień, jakie wynieśliśmy z tej szkoły. Mamy nadzieję, że każdy z nas da sobie radę w nowym środowisku, jakie na niego czeka. Mamy nadzieję, że Szkoła, którą właśnie opuszczamy, będzie dumna z takich Absolwentów jak my!

Chcemy Wam dziś podziękować. Podziękować z całego serca, za trud włożony w nasze wychowanie, w naszą edukację, za cierpliwość i życzliwość oraz przede wszystkim za całą wiedzę, jaką nam przekazaliście. W tak ważnym dla nas wszystkich dniu, oprócz gorących podziękowań, my uczniowie, chcemy Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia dalszej wytrwałości w szerzeniu edukacji, pomyślności w życiu osobistym oraz samych radości z pracy.

Po każdym końcu następuje nowy początek, a więc, mimo iż kończymy Szkołę Podstawową, zamykamy kolejny rozdział w naszym życiu, to także piszemy wstęp do następnego.

Dziękujemy!!!

Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach.

You may also like...

Font Resize
Kontrast