Uroczystość otwarcia „ Zielonej Klasy” i boiska szkolnego.

24 września 2021 roku był dla naszej szkoły dniem szczególnym. Gościliśmy w murach naszej placówki wielu znakomitych gości: władze Gminy Sulmierzyce z Panią Sekretarz Gminy Anną Szydłowską i Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Kruszyńskim na czele, Panie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach, Dworszowicach Pakoszowych i Przedszkola w Sulmierzycach oraz Panią Kierownik Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach, wikariusza ks. Łukasza Mozlera, a także Rodziców i mieszkańców Gminy Sulmierzyce. Powodem, dla którego tak znamienite grono zaszczyciło swą obecnością naszą szkołę była uroczystość otwarcia „Zielonej Klasy” oraz boiska szkolnego.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Gabriela Najgebaur  przemówieniem, w którym przedstawiła początki powstania         „ pracowni pod chmurką”, podziękowała wszystkim osobom, które były zaangażowane w powstanie „ Zielonej Klasy”, w szczególności Panu Wójtowi Gabrielowi Orzeszkowi, Radzie Gminy Sulmierzyce, rodzicom, uczniom, nauczycielom (w szczególności pani Joannie Torchale, za jej ogromne zaangażowanie i pracę nad projektem) , a także mieszkańcom z terenu gminy: panu Pawłowi Borowieckiemu, panu Bogusławowi Kałwakowi, panu Wiesławowi Pazera, panu Grzegorzowi Pacakowi, od których szkoła otrzymała nieocenioną pomoc w trakcie realizacji eko- pracowni. Następnie głos zabrała Pani Sekretarz Gminy Sulmierzyce Anna Szydłowska, która podkreśliła, że władze naszej Gminy bardzo się cieszą z powstania tego typu projektów, są otwarte na takie działania i zawsze będą je wspierać. Pani Sekretarz podziękowała wszystkim za zaangażowanie w utworzenie Eko – pracowni.

 Pan Tadeusz Kruszyński Przewodniczący Rady Gminy Sulmierzyce podziękował w swoim przemówieniu wszystkim, którzy przyczynili się do powstania „ Zielonej Klasy”
i wyraził przekonanie, że zajęcia w niej prowadzone będą miały przełożenie na jeszcze lepsze wyniki w nauce. Pan Przewodniczący przywiózł także dla naszych uczniów niespodziankę – ogromną torbę pysznych cukierków. Następnie odbyła się część artystyczna na temat ekologii przygotowana przez uczniów klas IV- VIII pod kierunkiem pani Edyty Ostrowskiej, pani Anety Głowackiej-Garus, pani Joanny Guc i pani Joanny Torchały. Po części artystycznej  goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele wyszli przed budynek szkoły, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi, poświęcenie i oficjalne otwarcie” Zielonej Klasy”. Pan Przewodniczący Rady Gminy oraz Pani Sekretarz zasadzili na terenie „ Zielonej Klasy” drzewko, które symbolizuje ukończenie projektu.

 Po zwiedzeniu „ pracowni pod chmurką” dalsza część uroczystości przeniosła się na boisko szkolne. Tutaj nastąpiło przecięcie wstęgi, poświęcenie i oficjalne otwarcie boiska. Uczniowie nie kryli zadowolenia i bili gromkie brawa, kiedy wstęga opadła. Na tym uroczystości się zakończyły.

Cała społeczność naszej szkoły jest niezwykle zadowolona i dumna, że mamy dwa piękne, nowe obiekty, które posłużą naszym dzieciom do nauki i rozwoju. Będziemy mogli wychowywać naszych uczniów w duchu poszanowania dla przyrody i w trosce o zdrowie.

 

link do prezentacji:

https://www.canva.com/design/DAEpiyPbRTQ/eXg-Cyb3i9NkTUocY-mJZQ/view?utm_content=DAEpiyPbRTQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

You may also like...

Font Resize
Kontrast