WIELKI FINAŁ – MIESIĄCA ŻYCZLIWOŚCI

Listopad 2015 – Miesiąc Życzliwości

Dnia 24.11.2015 r. odbył się „wielki finał” podsumowujący listopadowe zmagania uczniów naszej szkoły podejmowane w ramach Miesiąca Życzliwości. Tego dnia każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał symboliczną „uśmiechniętą buźkę”, która miała przypominać, że wystarczy mały gest, szczery uśmiech, czy miłe słowo, by sprawić innym przyjemność, a tym samym zapracować na miano człowieka życzliwego.

Wśród różnorodnych działań, jakie podejmowane były od początku miesiąca pod hasłem życzliwość, znalazło się: wspólne przygotowanie plakatów wyborczych dla kandydatów do tytułu „najżyczliwszy uczeń szkoły”, stworzenie dekalogu człowieka życzliwego, a także napisanie „miłych listów” do innych i umieszczenie ich w skrzynce życzliwości. Podsumowaniem wyżej wymienionych działań był wybór najżyczliwszego ucznia w szkole. Drogą głosowania, w kategorii klasy I-III tytuł ten otrzymała
Oliwia Dworaczyk, zaś wśród uczniów klas IV-VI, zwyciężył Bartosz Wiśniewski. Uczniowie Ci oprócz pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych, otrzymali „ordery życzliwości”. Jednak zanim to nastąpiło, zaprezentowali kilka najważniejszych cech, jakimi powinien charakteryzować się człowiek życzliwy, a także podzielili się z nami ciekawostkami na temat ich wychowawców. Zarówno Oliwia, jak i Bartosz po otrzymaniu orderu udowodnili wszystkim, że nawet sok z cytryny nie jest w stanie pozbawić ich uśmiechu. Na zakończenie wszyscy uczniowie wspólnymi siłami stworzyli „drzewo życzliwości”, które przez jakiś czas przypominać będzie, że warto być życzliwym. Zwycięzcom, jak i wszystkim kandydatom raz jeszcze gratulujemy i jesteśmy pewni, że dla nich życzliwość to styl
życia, a nie chwilowy trend.

You may also like...

Font Resize
Kontrast