ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

 DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

 1. Podręczniki zwracamy w kompletach umieszczonych w reklamówce. Reklamówka musi być opisana na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, liczba egzemplarzy podręczników, nr telefonu rodzica lub adres email.
 2. Z podręczników usuwamy foliowe okładki, usuwamy zapisane ołówkiem notatki, zwracamy uwagę na czystość i estetykę książek: wyprostowujemy pogięte rogi i kartki, sklejamy rozdarcia itp.
 3. Uczeń bądź rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 4. Bibliotekarz przyjmujący zwrot podręczników zobowiązany jest do założenia rękawiczek i maseczki.
 5. Każdy zwrócony komplet podręczników lub innych książek należy opatrzeć datą zwrotu.
 6. Zwrócone komplety podręczników i książki należy składować w wyznaczonym miejscu w celu odbycia trzydniowej kwarantanny.
 7. Zwrot podręczników potwierdzamy podpisem na liście udostępnionej przez osobę przyjmującą zwrot.
 8. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 
 9. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń. (adres email:justyna-kubiak4@wp.pl)
 10. Podręczniki należy zwracać w terminie według harmonogramu:                                                                                                            HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BILIOTEKI 
  KLASA DZIEŃ GODZINA 
  I 22 czerwca 1.00      – 10.30 
  II 22 czerwca 10.30 – 11.30 
  III 22 czerwca 11.30 – 12.00 
  IV 22 czerwca 12.00 – 12.30 
  V 22 czerwca 12.30 – 13.00 
  VI 24 czerwca 8.00. – 8.30 
  VII 24 czerwca 8.30 – 9.00 
  VIII 24 czerwca 9.00 – 9.30 

   

 

 

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast