Życie – spacer po kamieniach.

Życie – spacer po kamieniach” – program profilaktyczny w Szkole Podstawowej

w Sulmierzycach w wykonaniu wirtuozów gitary Jacka i Michała Musiatowiczów

30 września 2022 roku uczniowie klas 6 – 8 naszej szkoły wraz z opiekunami p. Joanna Guc, p. Anetą Górazdą i p. Marcinem Nowakiem wzięli udział w programie profilaktycznym pt. „Życie – spacer po kamieniach” – w wykonaniu Jacka i Michała Musiatowiczów. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach, zorganizowane zostało we współpracy pedagogów szkolnych z obu szkół i sfinansowane było z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jacek Musiatowicz to polski wokalista, gitarzysta, autor tekstów, poeta i kompozytor, laureat nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej za wybitną osobowość twórczą w 1997 roku, natomiast Michał Musiatowicz – syn Jacka jest wirtuozem gitary, uczestnikiem edycji „Must be the music”.

 Program był sumą obserwacji życia rockowego, aktorskiego i artystycznego, mówiący o tym, że żadna sytuacja życiowa nie powinna skłonić młodego człowieka do sięgania po jakiekolwiek używki. podczas którego muzycy przestrzegali młodzież szkolną przed zgubnym wpływem używek, szczególnie alkoholu. Prowadzący program zwrócili uwagę na problem kultury języka, przemocy w Internecie, agresji, alkoholu, dopalaczy, e-papierosów.

Program słowno – muzyczny spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów, którzy byli pod wrażeniem koncertu rockowego i znaczenia przekazywanych treści.

Znaczną część czasu Pan Jacek Musiatowicz poświęcił pasjom i zainteresowaniom, motywował do rozwijania właściwych postaw wobec zdrowia i życia.

Było to wyjątkowe i wzruszające spotkanie.

You may also like...

Font Resize
Kontrast