Opiekunowie świetlicy -plan zajęć

świetlica

Opiekun świetlicy:

p. Wiktoria Wawrzyniak

Cele i zadania ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy, dzieci mogą odnaleźć coś dla siebie,
dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.
Głównymi zadaniami jakie staramy się realizować to:
* zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania  czasu wolnego
* rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
*
pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych
W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:
* plastyczne
* czytelnicze
* zajęcia dydaktyczne:zabawy słowne, krzyżówki,rebusy,zgadywanki
* zajęcia muzyczne:słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek,zabawy ze śpiewem

 

 

Font Resize
Kontrast