Obchody Dnia Ziemi

REGULAMIN PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA ZIEMI 2021

DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU

  1. Cele projektu:
  • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowań problematyką ekologiczną,
  • promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności

z zakresu ekologii

  1. Przebieg projektu:
  • W klasach IV – VIII uczniowie przygotowują prezentację składającą się z minimum 10 do maksymalnie 20 slajdów. Jest ona poświęcona konkretnym działaniom ludzi w dziedzinie ochrony powietrza oraz jego wpływu na klimat współczesnego świata.
  • Termin przesyłania prac w każdej klasie do wyznaczonego nauczyciela upływa 23 kwietnia 2021 roku.

- Klasa IV – A. Bęczkowska

- Klasa V  – J. Torchała

- Klasa VI – A. Bęczkowska

- Klasa VII – G. Krystaszek

- Klasa VIII – K. Szwed

  • Prezentacje zostaną nagrodzone indywidualnymi punktami zachowania i ocenami z przedmiotów, na których był realizowany projekt.
  • Spośród przesłanych prezentacji w poszczególnych klasach zostaną wyłowione projekty zakwalifikowane do szkolnego konkursu ekologicznego.
  • Komisja konkursowa ogłosi wyniki i przyzna ufundowane przez szkołę nagrody.

                                          Organizator projektu

nauczyciele zespołu matematyczno– przyrodniczego

                       w Szkole Podstawowej w Bogumiłowicach

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast