Próbny alarm

PRÓBNA EWAKUACJA SZKOŁY

Dnia 16.10.2017 o godzinie 11.20 odbyła się próbna ewakuacja szkoły. Alarm oznajmiony był dzwonkiem (trzy krótkie). Wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale. Nauczyciele starali się wyprowadzać uczniów sprawnie i spokojnie. Miejscem zbiórki było boisko szkolne.

Na boisku pani Dyrektor sprawdziła stany liczbowe grup, gdy wszystko zostało sprawdzone, klasy IV – VII pod opieką nauczycieli wrócili do klas, a przedszkole i klasy I -III mogły podziwiać jeszcze wóz strażacki oraz posłuchać na czym polega i jak wygląda praca strażaka.

 

You may also like...

Font Resize
Kontrast