Projekty w przedszkolu

Grupa Biedronki brała udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA!
Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.
Działania projektowe były okazją, by budzić wśród najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.
Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.
Koordynatorem w przedszkolu jest: mgr Izabela Czerwińska
Grupa Motylków zaś uczestniczyła w projekcie „ EUROPA I JA”
Celem projektu było przybliżenie wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie.
Autorką projektu jest Ilona Broniszewska a koordynatorem w przedszkolu mgr Renata Ławniczek .

pol2 pols1 przed koor

You may also like...

Font Resize
Kontrast