Sprzątanie świata

Akcja „Sprzątanie Świata”

„Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”

Jest rok 2020, a my po raz kolejny wyruszyliśmy posprzątać naszą okolicę w ramach Akcji  „Sprzątanie Świata” !

I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie  różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać!

W dniu 18 września przedszkolaki uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach wzięli udział w kolejnej już – 27 akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”.

Głównym celem akcji jest zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska, rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i racjonalnej gospodarki odpadami.

Poszczególne zespoły klasowe i grupy przedszkolne wraz ze swoimi wychowawcami, wyruszyli sprzątać naszą okolicę. Pogoda nam dopisała, a promienie słońca dopingowały naszej inicjatywie.

Uczniowie wzięli również udział w warsztatach plastycznych i technicznych, tworząc plakaty i hasła ekologiczne. W ramach tegorocznej Akcji – szczególną uwagę poświeciliśmy plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, jak zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.

Akcja miała również na celu pokazać dzieciom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Na lekcjach matematyki w klasach IV – VI  uczniowie realizowali projekt przygotowany przez wydawnictwo GWO „ Sprzątanie Świata z M plus” . Uczniowie mieli za zadanie przeliczać ilość zebranej makulatury w odpowiednich jednostkach powtórzyli także sobie jednostki długości oraz mieli okazję wykazać się znajomością koloru kosza, do jakiego segreguje się odpady a ponadto oczywiście musieli wykazać się dobrą znajomością działań na liczbach naturalnych i ułamkach. Wszyscy bardzo chętnie pracowali z kartami pracy, współdziałali w grupach i szybko wykonali postawione przed nimi zadania.

You may also like...

Font Resize
Kontrast