SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

Program Szkoła z Klasą jest ogólnopolskim programem dla szkół realizowanym nieprzerwanie od 2002 roku. Pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby szkoły. Edycja 2017/2018 realizowana była pod hasłem Wespół w zespół.

W roku szkolnym 2017/18 SP w Bogumiłowicach  również przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0.

W jego ramach w szkole podjęto szereg działań, badań i różnorodnych form pracy.

Udział w programie był podzielony na 4 etapy.

W I etapie stworzono zespół do którego należeli: dyrektor szkoły Gabriela Najgebaur, Edyta Ostrowska – pierwszy koordynator, Anna Bujacz – drugi koordynator, Członkowie: Joanna Torchała, Justyna Kubiak, Emilia Szymczak oraz uczeń klasy VII – Mateusz Konieczny.

Zespół przeprowadził analizę zasobów szkoły podzielonych na przestrzenie:

  • społeczną kulturową,
  • fizyczno-architektoniczną
  • wirtualno-techniczną.

Wypisano słabe i mocne strony szkoły oraz wybrano główny obszar działań – Wiedzę  Użyteczną.

W Etapie II zaplanowano i przeprowadzono badanie potrzeb społeczności szkolnej metodą „gadająca ściana”. Po analizie przeprowadzonych badań pozostano przy obszarze Wiedza Użyteczna i sformułowano cel główny dla szkoły:

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym uczniom możliwość twórczego wykorzystania zdobywanej wiedzy w różnorodnych działaniach organizowanych w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018. 

W Etapie III analizowano jakie działania w ramach głównego celu podejmowano już w przeszłości. Zastanawiano się również jakie działania tego typu zostały już zaplanowane i zrealizowane w bieżącym roku szkolny, a jakie należałoby jeszcze podjąć.

Szkolną działalność podzielono na trzy zadania:

  • Parada talentów,
  • Komputerowy zawrót głowy
  • Dziś planujesz jutro zyskujesz.

W ramach tych zadań zaplanowano szereg działań. Znalazły się wśród nich projekty: „Ziemia planeta energii”, „Jak dawniej mierzono czas”, „Kod do przyszłości”, „Ekopracowania pod chmurką”, ale  również szereg konkursów, wyjazd na zieloną szkołę, noce w szkole, dodatkowe lekcje z robotyki.

IV Etap to etap realizacji. Na koniec podsumowano całoroczną działalność. Zebrano wszystkie wnioski i rekomendacje.

Wszystkie etapy były opisywane na platformie Szkoły z Klasą analizowane i akceptowane przez moderatora szkoły.

W wyniku całorocznej pracy przyznano szkole Certyfikat Szkoły z Klasą.

certyfikat pdf

You may also like...

Font Resize
Kontrast