JESTEM ŻYCZLIWY

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

FOTOGRAFICZNO – LITERACKI

„JESTEM ŻYCZLIWY”

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • W konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach oraz Dworszowicach Pakoszowych.
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie,
 • Minimalny format fotografii 10×15 maksymalny A4, praca powinna być dostarczona w formie papierowej,
 • Część literacka powinna znajdować się na oddzielnej kartce papieru i być dołączona do fotografii.
 • Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko oraz klasę i szkołę, do której uczeń uczęszcza.

Temat prac:

 • Prace konkursowe powinny dotyczyć tematu życzliwości, wzajemnego szacunku, pomocy innym osobom, promować ideę wolontariatu.

Część fotograficzna: fotografia powinna przedstawiać „życzliwość”  w dowolnej postaci, zadaniem autorów jest uchwycić na fotografii moment, który najbardziej kojarzy im się z życzliwością,

Część literacka: zadaniem autorów prac jest dokończyć zdanie „Jestem życzliwy, bo…”.

 

Prace należy składać w terminie od 17.10do 17.11.2017r.

u p. Martyny Radeckiej, p. Danuty Antczak

lub p. Angeliki Błasiak.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU FOTOGRAFICZNO-  LITERACKIEGO

„JESTEM ŻYCZLIWY”

 § 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Panią Martynę Radecką, Panią Danutę Antczak oraz Panią Angelikę Błasiak na rok szkolny 2017/2018

§ 2

Cel konkursu

 • Propagowanie właściwych wzorców zachowań.
 • Pobudzenie do refleksji na temat życzliwości, szacunku, pomocy innym.
 • Pobudzenie do refleksji nad własną postawą wobec innych osób.
 • Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych.
 • Przybliżenie idei wolontariatu.
 • Twórcze przedstawienie przez uczniów swoich przemyśleń na temat życzliwości.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

 § 3

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII Szkół Podstawowych z Bogumiłowic

i Dworszowic Pakoszowych

§ 4

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie fotografii na podany temat oraz dołączenie do niej części literackiej w formie rozwinięcia zdania „Jestem życzliwy, bo…”
 2. Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:
 • minimalny format fotografii 10×15 maksymalny A4, praca powinna być dostarczona w formie papierowej,
 • część literacka powinna znajdować się na oddzielnej kartce papieru i być dołączona do fotografii,
 • każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko oraz klasę i szkołę, do której uczeń uczęszcza.

 1. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników.
 2. Konkurs rozpoczyna się  dnia 17.10.2017 r., a kończy 17.11.2017 r.
 3. Prace należy składać u pedagoga szkolnego p. Martyny Radeckiej, p. Danuty AntczaklubAngeliki Błasiak.

§ 5

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie, zgodność prac z tematem konkursu, walory profilaktyczne oraz kreatywność i oryginalność.
 3. Nagrody  przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca
 4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu listopada.

§ 6

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane podczas wystaw organizowanych na terenie gminy Sulmierzyce.
 3. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie p. Martyna Radecka, p. Danuta Antczak oraz  p. Angelika Błasiak.

You may also like...

Font Resize
Kontrast