Wspólne czytanie

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną.

Grupę Misie odwiedziła Mama Michasi – Pani Monika Dyła – Pop. Wizyta miała na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem. Przeczytane utwory – „Niesforna bułeczka” oraz „Wesoła chatynka” Elżbiety Jarmołkiewicz wybrane były przez Córkę. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały bajek, a także oglądały kolorowe ilustracje. Dzieci wraz z Panią Moniką również troszkę się poruszały, poćwiczyły. Z racji tego, iż w tym tygodniu tematyką przewodnią były zwierzęta – Misie naśladowały różne zwierzęta egzotyczne: chodziły jak słonie, strusie, stały na jednej nodze, machały rękami, itd. Śmiechu było co nie miara. Na zakończenie spotkania Pani Monika poczęstowała dzieciaki babeczkami. Misie były zachwycone .

You may also like...

Font Resize
Kontrast