#JESTEMZSOS

Spotkanie profilaktyczne #JESTEMZSOS

Dnia 1 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach odbyło się spotkanie profilaktyczne #JESTEMZSOS zorganizowane przez pedagoga szkolnego Magdalenę Smużniak.  Gościem była Pani Halina ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce . Organizacja ta opiekuje się dziećmi porzuconymi, osieroconymi i zagrożonymi utratą opieki rodziców.

#JESTEMZSOS to projekt edukacyjny podnoszący wiedzę o pieczy zastępczej w Polsce. Podczas spotkań z dziećmi (klasy IV, V, VI) Pani Halina starała się za pomocą zabawy i dialogu z uczniami, wykazać, że dzieci z opieki zastępczej i te z rodzin w kryzysie, nie różnią się od innych dzieci. W spotkaniach na zaproszenie Pani pedagog uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych.

To ważna lekcja, która ma obudzić w dzieciach empatię i przekonać je, że nie jest ważne skąd idziesz,, ważne dokąd dojdziesz.

You may also like...

Font Resize
Kontrast